M : MENYAPA

E : EMPATI

S : SOPAN

E : EDUKATIF

M : MELAYANI DENGAN PROFESIONAL